ارگانیک انرژی Organic Energy


سلامتی دامها باعث افزایش کمی و کیفی فرآورده های محصولات دامی می شود که تاثیر ارزشمندی در تغذیه انسان دارد. از آنجاییکه در تغذیه روزانه  انسان بیشتر نیاز پروتئینی و چربی از فرآورده های دامی تامین می گردد . پیشرفت و توسعه دامداریهای صنعتی  بخصوص در شرایط اقلیمی کشور عزیزمان ایران یکی از اهداف  مهم  مدیران امور کشاورزی کشور  برای تامین غذا و همچنین صادارات آن می باشد. لذا توجه خاصی به تغذیه دامها  برای تولید بیشتر نیاز است. 

شرکت سروش سپهر هامون با همکاری شرکت  EON  استرالیا برای افزایش کمی و کیفی محصولات دامی و تغذیه بهتر دامها در تولید و معرفی محلول ارگانیک انرژی بعنوان ماده  مکمل رشد اقدام نموده است.

این محلول سالم و موثر حاوی کنسانتره و عناصر مغذی کلسیم، کربوهیدرات، پروتـئین آلی، پتاسیم، ساکارز، نشاسته، اسید های آمینه، ویتامینها و عناصر ضروری برای سلامتی دامها می باشد و برای علوفه خشک و تر قابل استفاده است.

 

کاربرد و مقدار مصرف:

- تغذیه خشک با مواد کنسانتره 2 لیتر در هر تن غذای دام

- تغذیه خشک 6-4 لیتر در هر تن غذای دام

- محلول پاشی روی کلش بعد از برداشت علوفه 10 لیتر در هکتار

- مراتع خشک 16 لیتر در هکتار

- مراتع سبز 14-12 لیتر در هکتار , دو بار در طول رشد

 

تذکر:

- قبل از مصرف ظرف محلول را خوب تکان دهید.

- برای رقیق کردن، یک قسمت از محلول را در 2 قسمت آب معمولی کاملا حل نمایید.

- در صورت عدم نیاز در محلی مناسب و در جای خشک و دور از نور خورشید نگهداری شود.

بازگشت