تنظیم کننده رشد هامون گرین Hamoon Green


تنظیم کننده رشد هامون گرین Hamoon Green

شرکت سروش سپهر هامون با بهره‌گیری از تجارب و دانش تخصصی و با هدف ترویج کشاورزی ارگانیک اقدام به تولید محلول هامون گرین کرده است که یک تنظیم کننده رشد بوده و نقش مهمی در ساختمان دیواره سلولی و جذب کلسیم و مقاومت در برابر تنش‌ها و ماندگاری محصولات کشاورزی دارد. این محلول با دارا بودن عنصر سلنیوم نه تنها تأثیر مثبتی در ماندگاری محصولات زراعی، صیفی و گلخانه‌ای بعد از برداشت دارد، بلکه باعث افزایش کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی نیز می‌شود.

ایران کشوری گرم و خشک است و گیاهان در طول رشد با کمبود آب مواجه هستند. بیش از 64 درصد از کل اراضی زیرکشت ایران در اقلیم نیمه خشک و دیمزارها قرار دارند و عملکرد محصولات کشاورزی از نظر کمی و کیفی، به جز مناطقی از شمال و غرب کشور با مشکل روبرو است. افزایش جمعیت و لزوم تأمین غذای آنها، به بهره برداری از منابع آبی و خاکی کشور نیاز دارد. لذا یکی از راهکارهای افزایش کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی و مقابله با تنش خشکی، کاربرد بهینه مدیریت زراعی می­‌باشد. هامون گرین حاوی عنصر سلنیوم است. سلنیوم میکرومغذی ضروری گیاه است که باعث افزایش رشد محصول و تحمل تنش­های غیر زیستی می­‌شود. گیاهان سلنیوم را با استفاده از ناقلین سولفات موجود در ریشه بیشتر به صورت سلنات جذب می­‌کنند. در نتیجه، قابلیت استفاده از سولفور تأثیر زیادی بر روی تجمع سلنیوم دارد. علاوه بر این، سلنیوم از طریق تداخل با مکانیسم­های تنظیمی طبیعی بر روی جذب سولفور نیز نقش دارد. سلنات، درون سلول می­‌تواند به مسیر جذب سولفات راه یافته و تولید ترکیبات آلی گوگردی که در پاسخ گیاه به تنش­های زیستی و غیر زیستی اهمیت بالایی دارند را نیز تحت تأثیر قرار می‌­دهد. سلنیوم با تحریک سنتز ترکیبات نیتروژنی و گوگردی و با تحریک فعالیت آنزیم­های آنتی­ اکسیدانی و متابولیت­ها باعث کاهش تنش در گیاهان می­‌شود. همچنین، سلنیوم می­‌تواند جذب برخی از میکروالمنت­ها مثل مولیبدن که کوفاکتور آنزیم نیترات ردوکتاز است را نیز تغییر دهد. سلنیوم در دوز پایین باعث بهبود عملکرد گیاه یا با افزایش فتوسنتز و افزایش ظرفیت تحمل تنش توسط گیاهان، باعث گیاه پالایی می­‌شود.

 

جدول مقدار و زمان مصرف هامون گرین:

 

نوع محصول

مرحله اول

مرحله دوم

تاثیرات بیولوژیکی

سبزیجات 

2 تا 4  برگی

دو هفته قبل از برداشت

افزایش وزن تر اندامهای هوائی و زمینی، افزایش مقدار کلروفیل، افزایش طول ریشه،  افزایش وزن سوخ یا پیاز، افزایش ماندگاری پس ازبرداشت

صیفی‌جات

4 تا 6 برگی

دو هفته قبل از برداشت

افزایش وزن تر اندامهای هوائی و زمینی، افزایش مقدار کلروفیل، افزایش طول ریشه، افزایش وزن میوه، افزایش وزن سوخ، افزایش ماندگاری پس ازبرداشت

درختان میوه

قبل از خزان رفتن یا زمان ظهور برگ در بهار

شکل گیری میوه

افزایش سفتی بافت میوه، افزایش ماندگاری میوه، افزایش قند میوه، افزایش فتوسنتز، افزایش عملکرد

دانه های روغنی

4 تا 6  هفته پس از سبز شدن

مرحله گل دهی

افزایش آنتی اکسیدانت، مقاومت به تنش ها، افزایش تعداد گل، افزایش عملکرد دانه و روغن،

غلات

مرحله پنجه زنی

مرحله خوشه دهی

افزایش تعداد پنجه بارور،، افزایش وزن هزار دانه، افزایش عملکرد دانه، مقاومت به تنش ها

سیب زمینی

6 تا 8 برگی

دو هفته پس از گل دهی

افزایش وزن تر و خشک ریشه، افزایش شاخص پایداری غشا سلول، افزایش عملکرد، افزایش ماندگاری غده

نشا ها

هفته اول پس از استقرار

دوهفته قبل از انتقال نشاها

افزایش مقاومت به تنش ها و سالم بودن گیاهچه، توسعه بهتر ریشه

گیاهان و گلهای زینتی

4 تا 6 برگی

قبل از گلدهی

ماندگاری و شادابی گل، تثبیت رنگ گل

مرکبات

شروع گلدهی

دو هفته پس از ریزش گلبرگها

ماندگاری میوه، مقاومت میوه در سردخانه، افزایش قند میوه، افزایش جذب عناصر ماکرو و میکرو

زیتون

دو ماه قبل از گلدهی

شکل گیری میوه

افزایش مقاومت به تنش ها، افزایش مقدار کلروفیل برگ، افزایش عملکرد.

چغندرقند

6 تا 8 برگی

یک ماه قبل از برداشت

مقاومت گیاه درمقابل تنش ها ، ماندگاری غده، ، افزایش قند ، افزایش جذب عناصر ماکرو و میکرو

پنبه

2 تا 4 هفته پس از سبز شدن

شروع تشکیل غوزه

افزایش مقاومت به تنش ها، افزایش مقدار کلروفیل برگ، افزایش عملکردو افزایش کیفیت الیاف

انگور

4 هفته پس از رویش برگها

 ظهور گل یا شروع خوشه دهی

افزایش آنتی اکسیدانتها، افزایش مقاومت به خشکی، افزایش طول ریشه، افزایش باروری افزایش ماندگاری میوه.

حبوبات

2 تا 4 هفته پس از سبز شدن

زمان گلدهی یا اوایل تشکیل غلاف

افزایش مقدار کلروفیل برگ ، افزایش باروری، مقاومت در برابر خشکی، افزایش عملکرد

گیاهان علوفه ای، شبدر، یونجه، سورگوم

2 تا 3 هفته پس از سبز شدن و پس از برداشت هر چین یک بار

دو هفته قبل از برداشت علوفه در هر چین

افزایش سطح برگ، افزایش کلروفیل برگ، مقاومت به تنش های زنده و غیر زنده، افزایش عملکرد علوفه

 

 

 

نکات مهم و قابل توجه:

 

-  قبل از مصرف، مخزن دستگاه محلول پاش را کاملا با مواد شوینده ضد عفونی کرده و سه بار با آب تمیز بشویید و آن را کالیبره نمایید. بهترین زمان محلول پاشی بعد از ظهر و در هوای سرد می باشد تا از تبخیر سریع محلول جلوگیری شود و مواد موثره براحتی جذب برگ گردند.  قبل از مصرف محلول را با آب کاملا مخلوط نمایید. بهتر است دستگاه محلول پاش دارای هم زن باشد . 

- مقدار مصرف 5-3 میلی لیتر در یک لیتر آب .

-  در صورت عدم مصرف، این محلول را در محل خنک و دور از نور خورشید نگهداری نمایید.

-  در دسترس  انسان و حیوان با توجه به سمیت آن در غلظتهای زیاد قرار نگیرد در صورت مصرف و یا تماس با پوست یا چشم سریعا" به پزشک مراجعه نمایید.

بازگشت