3 وزارتخانه مسئول تعیین تخصیص ارز کالاهای اساسی هستند.


به گزارش ایرنا، روابط عمومی بانک مرکزی روز دوشنبه با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد: روند پرداخت ارز دولتی به واردکنندگان کالا از تیرماه امسال تغییر کرده و سه وزارتخانه یا شده به عنوان مسئول تصمیم‌گیری در ارتباط با تخصیص ارز به واردکنندگان کالا، براساس اولویت عمل می‌کنند.
در این اطلاعیه آمده است: با تغییر شرایط دریافت ارز دولتی، دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار اداره ها، مسئول دو وزارتخانه دیگر به عنوان مرجع تصمیم‌گیری در خصوص بررسی و صدور مجوز برای تخصیص ارز دولتی فعالیت می‌کنند.
«بانک مرکزی تنها تامین کننده ارز کالاهای گروه اول (کالاهای اساسی و دارو) است و هیچ دخالتی درباره اینکه ارز موجود در اختیار کدام واردکننده قرار بگیرد نداشته و فقط براساس تایید وزارت صنعت (مندرج در ثبت سفارش صادره) اقدام می کند.»
براساس این اطلاعیه، تنها مرجع تشخیص تخصیص ارز با نرخ مصوب دولت (4200 تومان برای هر دلار) وزارتخانه های یاد شده با تایید نهایی وزارت صنعت هستند و بنابراین در این ارتباط، بانک مرکزی دخالتی در تعیین مصادیق تخصیص ارز نداشته است.

بازگشت