• سبد خرید خالی است

راهنمای پرورش دهندگان پرتقال

سودآوری ، کیفیت و عملکرد پرتقال

استراتژی های ما برای شما

رطوبت خاک

مسئله

رطوبت و کیفیت خاک

راه حل

رطوبت یکنواخت خاک ؛ بهبود کارایی آب و مواد مغذی.

محصولات

رفع و آزاد سازی
مرطوب کننده خاک و پخش کننده آب م effectiveثر بر خاک رس و شن تقویت کننده خاک با نگه داشتن آب بیشتر و تحریک رشد ریشه باعث بهبود خاک می شود

با یک کشاورز صحبت کنید